search-icon

Litteratur - kommenteret

Holbergs skrifter

Ludvig Holbergs skrifter, udg. af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Universitetet i Bergen 2015: www.holbergsskrifter.dk

 • Holbergs skrifter er tilgængelige på hjemmesiden.

Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker, bind 1-22, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Aarhus Universitetsforlag, 2016-18 

 • Omfattende udgave af Holbergs vigtigste værker i moderne retskrivning, med indledninger og omfattende ordlister.

Holberg · Et udvalg, Det danske Sprog- og litteraturselskab og Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2019

 • Etbindsudgave der samler en række højdepunkter fra Holberg · Ludvig Holbergs hovedværker 1-22.

Danmarks breve, Det Kongelige Bibliotek
http://danmarksbreve.kb.dk/?utf8=%E2%9C%93&search_field=Afsender&q=Holberg

 • Holbergs breve ligger tilgængelige på denne hjemmeside.

Filmatiseringer og lydoptagelser

Absolut Holberg, instrueret af Christoffer Berdahl, Grønnegårdsteatret 2000
https://www.dr.dk/bonanza/serie/524/tv-t---00erne/65134/absolut-holberg

 • Komedieopsætning, hvor højdepunkter fra en lang række af Holbergs komedier er samlet i én forestilling.

Barselstuen, instrueret af John Price, DR 1976
https://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---70erne/67033/barselstuen

 • TV-teateropsætning.

Erasmus Montanus, instrueret af Kaspar Rostrup, DR 1973 
https://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---70erne/51963/erasmus-montanus

 • TV-teateropførelse af Holbergs komedie med Erik Wedersøe i hovedrollen.

Erasmus Montanus med Thure Lindhardt med i hovedrollen, instrueret af Thomas Bendixen, Det Kongelige Teater 2014 
https://www.youtube.com/watch?v=G0V4Iwrd2pM

 • Lille introduktionsfilm.

Jeppe på Bjerget, monolog af Oswald Helmuth, Det Kongelige Teater 1954
https://www.youtube.com/watch?v=-Ye_NtAz_TE

 • Lydklip fra opsætningen af komedien.

Jeppe på Bjerget, instrueret af Kaspar Rostrup, Nordisk Films kompagni 1981

 • Filmatisering der bryder de sceniske rammer med Buster Larsen i hovedrollen.

Jeppe på Bjerget, instrueret af Henning Moritzen (1984) 
1. del: https://www.dr.dk/bonanza/serie/661/ole-ernst/53011/jeppe-paa-bjerget-1-del
2. del: https://www.dr.dk/bonanza/serie/661/ole-ernst/53069/jeppe-paa-bjerget-2-del

 • Filmatisering af Det Kongelige Teaters opsætning med Ole Ernst i hovedrollen.

Jeppe på Bjerget med Jens Albinus i hovedrollen, Aarhus Teater 2012
https://www.youtube.com/watch?v=GJYtMcZYuVg

 • Lille introduktionsfilm til forestillingen.

Jorden er flad, instrueret og skrevet af Henrik Stangerup (1977)

 • Spillefilmen handler om den arrogante og bedrevidende søn, som vender hjem til landsbyen. Det er en filmatisering af Holbergs Erasmus Montanus, som er omplantet til Brasilien i 1600-tallet for at vise, at komediens tema var universelt.

Jorden er flad, Celine Haastrup i ”Holberg i nye omgivelser”, i Skønlitteratur på P1, programværter Klaus Rothstein og Nanna Mogensen 
https://www.dr.dk/radio/p1/skoenlitteratur-pa-p1/skoenlitteratur-pa-p1-2017-02-01

 • Radioprogram hvor Peter Zeeberg taler om sproget i den nye Holbergudgave, mens Celine Haastrup taler om Henrik Stangerup filmatisering af Holbergs Erasmus Montanus.

Rubensamlingen – Lydoptagelser, Det Kongelige Bibliotek https://www.statsbiblioteket.dk/nationalbibliotek/adgang-til-samlingerne/musik-og-lyd/rubensamlingen-lydoptagelser/ruben-lyd#opl%C3%A6sning

 • Gottfried Ruben (1837-97) lavede Danmarks ældste lydoptagelser i perioden 1889-1897. I Rubensamlingen kan man bl.a. høre datidens berømte skuespillere recitere uddrag af Holbergs komedier

Den Stundesløse, bearbejdet og instrueret af Edvin Tiemroth, Fjernsynsteatret 1963 https://www.dr.dk/bonanza/serie/472/tv-t---60erne/52975/den-stundesloese

 • TV-teateropsætning.

Den Vægelsindede, bearbejdet og instrueret af Klaus Hoffmeyer (1978), https://www.dr.dk/bonanza/serie/473/tv-t---70erne/52179/den-vaegelsindede

 • TV-teateropsætning.

Den Vægelsindede, Instrueret af Emmet Feigenberg (2000) 
https://www.dr.dk/bonanza/serie/524/tv-t---00erne/65184/den-vaegelsindede

 • Opsætning fra Det Kongelige Teater med Paprika Steen i hovedrollen.

Om perioden

Høiris, Ole (red. af): Oplysningens verden, Idé, historie, videnskab og kunst, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2007

 • Bred antologi med artikler om perioden (bl.a. om Holberg).

Lyngby, Thomas et al.: Magt & Pragt, Enevælde 1660-1848, Gads Forlag, Kbh. 2010

 • Bred introduktion til perioden.

Aarhus Universitets historieportal, Historisk Afdeling ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet 
www.Danmarkshistorien.dk

 • Hjemmeside som formidler Danmarkshistorien bredt. Her er det også muligt at finde gode kilder.

Litteraturhistorien

Albeck, Gustav og F.J. Billeskov Jansen: ”Fra Runerne til Johannes Ewald”, i Dansk Litteraturhistorie, Politikens Forlag, Kbh. 1964

 • Forfatterportræt afløser forfatterportræt.

Hougaard, Jens et al.: ”Stænderkultur og enevælde 1620-1746”, Dansk litteraturhistorie, bind 3, Gyldendal, Kbh. 1983

 • Litteraturen vurderes i forhold til dens betydning for samfundet (marxistiske læsninger).

Fjord Jensen, Johan et al.: ”Patriotismens tid 1746-1807”, Dansk litteraturhistorie, bind 4, Gyldendal, Kbh. 1983

 • Litteraturen vurderes i forhold til dens betydning for samfundet (marxistiske læsninger).

Jørgensen, Jens Anker et al.: Hovedsporet – Dansk litteratur, bind 2, Gyldendal, Kbh. 2005
https://books.google.dk/books?id=TSGkaqtK_1gC&lpg=PP1&hl=da&pg=PP1#v=onepage&q&f=false

 • Hæver sig over detaljerne for at søge den større sammenhæng.

Mortensen, Klaus P. og May Schack (red.): Dansk litteraturs historie, bind 1, Gyldendal, Kbh. 2014 (2. oplag)

 • Bred litteraturhistorie som tager udgangspunkt i de enkelte værker.

Om antikken

Kragelund, A.: Ludvig Holberg Citatkunstneren. Holberg og den yngre Plinius, Holbergsamfundet og Gads Forlag, Kbh. 1962

Kragelund, A.: Holberg og Petronius' Satyrica, Odense Universitetsforlag, Odense 1977

Kragelund, A.: Holberg og Cicero, Gads Forlag, Kbh. 1978 

Kragelund, A.: Holberg og Seneca, Gads Forlag, Kbh. 1983

 • Alle fire titler giver konkrete eksempler på Holbergs klassiske forlæg.

Leisner-Jensen, M.: Scena er på theatro. Studier over Ludvig Holberg og den romerske komedie, Odense Universitetsforlag, Odense 1999

 • Undersøgelse af Holbergs brug af klassiske forlæg i komedierne.

Om billederne

Holm, Bent: ”Et skønmaleri af Holberg”, i Politiken, 15. juni 2004 https://politiken.dk/debat/kroniken/art5687444/Et-sk%C3%B8nmaleri-af-Holberg

 • Kritisk kronik gør op med Holbergtraditionen.

Lederballe, Thomas: Nicolai Abildgaard, Kroppen i oprør, Statens Museum for Kunst, Kbh. 2009

 • Udstillingskatalog i forbindelse med udstilling på SMK med gennemgang af Abildgaards arbejde med Holberg.

Müller, Th. A.: Holbergportrætter. En kritisk værdsættelse med karakteristik af Holberg som Personlighed, Gyldendal, Kbh. 1918

 • Undersøgelse af Holbergportrætter, der søger at forstå personligheden.

Om biografien og forfatterskabet generelt

Andersen, Jens Kristian: Ludvig Holberg, DR, Kbh. 1984

 • Lille lettilgængelig gennemgang af forfatterskabet.

Andersen, Jens Kristian: ”Ludvig Holberg”, Arkiv for dansk litteratur, http://adl.dk/solr_documents/holberg--p-val

 • Overskuelig oversigt over liv og værk.

Bredsdorff, Thomas: Den radikale Holberg, Rosinante, Kbh. 1984

 • Giver god indsigt i forfatterskabet og placerer forfatterskabet i den radikale tradition.

Bredsdorff, Thomas: Den brogede oplysning, Gyldendal, Kbh. 2003

 • Bred og grundig undersøgelse af oplysningens mange sider, der bl.a. nuancerer forholdet mellem tro og viden.

Jensen, Thorkild Borup: Ludvig Holberg: Portræt af forfatteren og forfatterskabet, Dansklærerforeningen, Kbh. 2006

 • Kortfattet og let læst introduktion til forfatterskabet.

Langslet, Lars Roar: Den store ensomme: En biografi om Ludvig Holberg, Gyldendal, Kbh. 2002

 • Omfattende biografi der gennemgår forfatterskabet.

Den mangesidige Holberg: Danmark-Norges største intellektuelle i 1700-tallet, Batavia Media, Kbh. 2006.

 • På DVD’en giver en række forskere et hurtigt overblik over forfatterskabet ud fra forskellige vinkler.

Om den borgerlige offentlighed

Haugaard Jeppesen, Morten: ”Adskillelsen af offentlig og privat ændrede verden”, Forskerzonen 2017, https://videnskab.dk/kultur-samfund/offentligt-og-privat

 • Artikel der gennemgår offentlighedens historiske udvikling fra den gamle grækere og frem i et filosofisk lys.

Bjerring-Hansen, Jens: Ludvig Holberg på bogmarkedet, Det Kongelige Bibliotek og Museum Tusculanums Forlag, 2015

 • Med Peder Paars som omdrejningspunkt undersøges Holbergs værk på bogmarkedet.

Om bønderne

Sciermer Andersen, Bent: Plov og køl, Danskernes virkelighed 1720-1818, Gyldendal, Kbh. 1989

 • Undervisningsbogen giver et fint indblik i livet i perioden.

Om censuren

Bull, Francis: ”Holberg og censuren”, Festskrift til Halvdan Koht, Aschehoug, Oslo 1933

 • Artikel som undersøger forskellige steder hvor Holberg stødte ind i censuren.

Om Grønland

Gad, Finn: Grønlands historie, bind 2, Nyt Nordisk Forlag og Arnold Busck, Kbh. 1969

 • Gennemgår grundigt Grønlands historie i 1700-tallet, herunder Hans Egedes virke.

Om heltene

Jensen, Anne E.: Helte og antihelte. Omkring Holbergs Ulysses von Ithacia, Selskabet for dansk Teaterhistorie, Nyt Nordisk Forlag, Kbh. 1984

 • Undersøgelse af Holbergs forhold til antikkens helte på baggrund af komedien Ulysses von Ithacia.

Schmidt, Kristoffer: ”Ludvig Holbergs opgør med antikkens helteideal”, i Slagmark, Aarhus 2013 
https://tidsskrift.dk/slagmark/article/view/104129/153067

 • Undersøgelse af Holbergs heltebegreb med udgangspunkt i Heltehistorierne.

Om historien

Berthelsen, Sune: ”Holbergs historiske syntese”, i Holberg i Norden, Centrum for Danmarksstudier ved Lunds Universitet, Makadam Förlag, Göteborg 2004

 • Undersøgelse af Holbergs arbejde med danmarkshistorien.

Olden Jørgensen, Sebastian: Ludvig Holberg som pragmatisk historiker, Museum Tusculanums Forlag, Kbh. 2015

 • Oversigt over det historiske forfatterskab.

Henrik Tvarnø, Henrik: ”Ludvig Holberg – borgerlig historiker i den danske enevældes tjeneste”, i Brugte historier. Ti essays om brug og misbrug af historien, Akademisk Forlag, Kbh. 1989, s. 221-43

 • Artikler om hvordan historien er blevet brugt og misbrugt gennem tiden.

Om komedierne

Andersen, Jens Kr.: Seks komedier, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, Kbh. 1994

 • Efterskriftet behandler komedierne Jean de France, Jeppe på Bjerget, Ulysses, Erasmus Montanus, Don Ranudo og Den Stundesløse.

Brix, Hans: Ludvig Holbergs komedier, Nyt Nordisk Forlag, Kbh. 1942

 • Gennemgår komedierne en for en.

Holm, Bent: Holberg på tværs, Multivers, Kbh. 2013

 • Om Holbergopsætninger på Aarhus teater i perioden 1991-2006 baseret på historiske undersøgelse, analyser og konkrete opsætninger.

Kruse, Jens: Holbergs maske, Gyldendal, Kbh. 1954

 • Skarpe læsninger af enkelte komedier med blik for det absurde.      

Kvam, Kela (red. af): Holberg på scenen, Gyldendal, Kbh. 1984

 • Om opsætninger af Holbergs komedier.

Nielsen, Erik A.: Holbergs komik, Gyldendal, Kbh. 1984

 • Konkrete analyser baseret på hermeneutisk tilgang.

Se i øvrigt indledninger i forbindelse med de moderniserede udgaver af komedierne.

Om kvinderne

Falbe-Hansen, Ida: ”Holberg og kvinderne”, foredrag i Kvindelig læseforening, 1884
http://www.kvinfo.dk/side/444/?action=4&itemid=4179&searchtext

 • Foredraget undersøger og fremhæver Holbergs kvindesyn.

Jensen, Anne: Holberg og kvinderne eller et forsvar for ligeretten, Gyldendal, Kbh. 1984

 • Undersøgelse af Holbergs kvindesyn gennem forfatterskabet.

Om København

Strømstad, Poul (kommenteret af): Holbergtidens København skildret af Rach og Eegberg, Nyt Nordisk Forlag, Kbh. 1977

 • Gengiver de fantastiske billeder, Rach og Eegberg malede af København i tiden.

Om magten

Molesworth, Robert: En beskrivelse af Danmark som det var i året 1692 (1694), oversat af Svend Lyndrup, Wormianum, Aarhus 1977

 • Engelsk ambassadørs negative beskrivelse af forholdene under enevælden i Danmark.

Om maskeraden

Holm, Bent: Djævelens billede. Maskens magt – fra karneval til Dario Fo, Multivers, Kbh. 2016

 • Grundig undersøgelse af maskebrugen i teatrets historie frem til nutiden.

Pedersen, Sune Christian: ”Maskeradens historie – en historie om menneskesyn i forandring”, i Folk og kultur: årbog for dansk etnologi og folkemindevidenskab, Foreningen Danmarks Folkeminder 1998 
https://tidsskrift.dk/folkogkultur/article/view/66025/94955

 • Artikel som undersøger, hvordan maskeraderne blev opfattet i 1700-tallet, og hvordan opfattelsen ændrede sig i 1800-tallet.

Om moralen

Billeskov Jansen, F.J.: Ludvig Holberg og menneskerettighederne – og andre holbergstudier, C.A. Reitzel, Kbh. 1999

 • En samling artikler fra Billeskov Jansens livslange arbejde med Holberg.

Tamm, Ditlev: ”Holberg og naturretten”, i Holberg i Norden, Centrum for Danmarksstudier ved Lunds Universitet, Makadam Förlag, Göteborg 2004

 • Undersøgelse af Holbergs inspirationskilder til Natur- og folkeretten og også af naturrettens betydning for forfatterskabet.

Om musikken

”1700-tallets danske musikliv”, Musiksamlingen, Det Kongelige Bibliotek 
http://www.kb.dk/da/nb/tema/musikteater/goldendays/index.html

 • Det Kongelige Biblioteks hjemmeside om musiklivet i 1700-tallet.

Schiørring, Nils: Musikkens Historie i Danmark, bind 2, Kbh. 1978

 • Bredere gennemgang af musikkens historie.

Thorsen, Frode: ”Musikeren Ludvig Holberg”, i Holberg i Norden, Centrum for Danmarksstudier ved Lunds Universitet, Makadam Förlag, Göteborg 2004

 • Undersøgelse af Holbergs forhold til musikken.

Om oplysningen

Bredsdorff, Thomas og Søren Peter Hansen (red.): Det lange lys. 2000-tals spørgsmål, 1700-tals svar, U Press, Kbh. 2017

 • Artikelsamling om oplysningstidens relevans i dag.

Bredsdorff, Thomas: Oplysningen – alt hvad De behøver at vide for at bluffe Dem gennem en middagskonversation, Gyldendal, Kbh. 2004

 • Let tilgængelig gennemgang af periodens centrale begreber med mange illustrationer.

Elf, Mads Julius og Lasse Horne Kjældgaard: Mere lys!: Indblik i oplysningstiden i dansk litteratur og kultur, Spring, Kbh. 2002

 • En række dybdegående artikler om oplysningstiden.

Om pædagogikken

Hauberg Mortensen, Finn: ”Pædagogik og retorik hos Holberg, Moralske Tanker og Erasmus Montanus”, i Mere lys, Forlaget Spring, Kbh. 2002

 • Undersøgelse af lærdom, pædagogik og retorik i Holbergs forfatterskab.

Om religionen

Holm, Søren: Holberg og religionen, H. Hirschsprungs Forlag, Kbh. 1954

 • Solid gennemgang af Holbergs forhold til religionen.

Simonsen, Andreas: Holbergs livssyn, et udvalg fra hans essays og en samlende beskrivelse, Nyt Nordisk Forlag, Kbh. 1981

 • Holberg ses som troende kristen

Om romanen

Skovgaard-Petersen, Karen og Peter Zeeberg: ”Om Niels Klim”, indledning til Niels Klim, Holbergs hovedværker, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Aarhus Universitetsforlag, Aarhus. 2018

 • Grundig behandling af inspirationskilder og forhold omkring udgivelsen.

Skovgaard-Petersen, Karen og Peter Zeeberg, "Fra postbud til verdenshersker. Samfundssatire i Holbergs Niels Klim", i Det lange lys. 2000-tals spørgsmål, 1700-tals svar, red. Thomas Bredsdorff og Søren Peter Hansen, Kbh. 2017, 133-145.

 • Analyse af centrale samfundstemaer i Niels Klim.

Skovgaard-Petersen, Karen og Peter Zeeberg, "Verdensfjerne matematikere, blodtørstige anatomer og sexhungrende hustruer: Swifts Gulliver og Holbergs Klim", i Aigis, supplementum III, Festskrift til Christian Marinus Taisbak – 80 år, 2014 (http://aigis.igl.ku.dk/aigis/CMT80/KSP-PZ.pdf)

 • Undersøgelse af Niels Klimsforhold til den få år ældre Gullivers rejser.

Om sproget

Larsen, Erik Vive: ” Sproget og oplysningen”, i Oplysningens verden, Idé, historie, videnskab og kunst, red. af Høiris, Ole, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2007

 • Artikel der behandler forholdet til sproget i 1700-tallet.

Andersen, Jens E.: Sproghandlinger på dansk, Dansklærerforeningen, Kbh. 1999

 • Letlæselig gennemgang af sproghandlinger.

Scheuer, Jann: Sproghandlinger. Brug af dansk sprog, Dansklærerforeningen, Kbh. 2009

 • Letlæselig gennemgang af sproghandlinger.

Zeeberg, Peter: ”Holberg i nye omgivelser”, i Skønlitteratur på P1, programværter Klaus Rothstein og Nanna Mogensen 
https://www.dr.dk/radio/p1/skoenlitteratur-pa-p1/skoenlitteratur-pa-p1-2017-02-01

 • Radioprogram hvor Peter Zeeberg taler om sproget i den nye Holbergudgave, mens Celine Haastrup taler om Henrik Stangerup filmatisering af Holbergs Erasmus Montanus.

Om universitetet og naturvidenskaben

Ellehøj, Svend et al (red.): Københavns Universitets historie, bind 1, Københavns Universitet og Gads Forlag, Kbh. 1979

 • Gennemgang af universitetets historie.

Krag, Helge: ”Natur, nytte og ånd 1730-1850”, i Dansk naturvidenskabs historie, bind 2, Aarhus Universitetsforlag, Aarhus 2005

 • Holbergs brug af naturvidenskaben sættes i forhold til samtidens udvikling af videnskaben.

”Professorernes universitet (1479-1788)”, på Københavns Universitets hjemmeside
https://universitetshistorie.ku.dk/overblik/1479-1788/fag_og_fakulteter/

 • Kort gennemgang af universitetets historie.

Spang-Hanssen, Ebbe: Erasmus Montanus og Naturvidenskaberne, Holbergsamfundet, Gads Forlag, Kbh. 1965

 • Komedien sættes i forhold til samtidens naturvidenskabelige forståelse.

Om verden

”Danmarks kolonihistorie", Nationalmuseet
https://natmus.dk/historisk-viden/temaer/danmarks-kolonier/

 • Fine introduktioner til den danske kolonihistorie.

Raunkiær, Ingeborg: Tropeskildringer fra Vestindiske Øer. Udvalget for Folkeoplysnings Fremme, G.E.C. Gad, Kbh. 1921

 • Om forholdene på De Vestindiske Øer.

EMU Danmarks læringsportal
https://materialeplatform.emu.dk/materialer/find/uvmat/?q=dansk-historie-forl%C3%B8b

 • Her findes en række henvisninger til materialer om kolonihistorien.