search-icon

Årstalsliste

 

Danmark

Europa og Verden

Holberg

Kultur og videnskab

1660 Enevælde indføres
i Danmark
England
genetablerer
kongedømmet
efter Cromwell
Holbergs far
bliver næst-
kommanderende
ved Bergens
fæstning
 
1661   Enevælde indføres under Ludvig 14. (solkongen) i Frankrig    
1665 Kongeloven underskrives      
1670 Frederik 3. dør. Christian 5. bliver konge England slækker på forfølgelsen af katolikker   Baruch Spinoza: Teologisk-politisk afhandling
1672       Samuel Pufendorf:
Om natur- og folkeretten
1673       Molière dør
1675 Skånske Krig
(1675-79)
    Ole Rømer påviser
lysets hastighed
1676 Griffenfeld
dømmes
til døden.
Slaget ved Lund
(et af de mest blodige
slag i Nordens
historie)
  Holbergs far
deltager som
officer i
invasionen
af Sverige
 
1677 Slaget i
Køge Bugt
(Niels Juel)
     
1682   Enevælde indføres
i Sverige
   
1683 Christian 5.
udgiver
Danske Lov
(den første
samlede lovbog
for hele Danmark) 
Osmannerne
belejrer Wien
   
1684   England
anlægger
handelsstation
i Canton, Kina
Holberg fødes  
1685 Leonora
Christina
løslades fra
fængslet i Blåtårn
Nantes-ediktet
ophæves
   
1686   Bergen
brænder
Holbergs far Christen Holberg dør  
1687       Isaac Newton:
Naturfilosofiens matematiske principper
(latin: Principia Mathematica)
1688   The Glorious
Revolution i
England
   
1689 Sophie
Amalienborg
brænder
(ca. 180 dør under en operaforestilling)
Bill of Rights vedtages i England   John Locke: Et brev om tolerance og
To afhandlinger om regeringsførelse
1692 Kronprinsen
(den senere Frederik 4.)
rejser til Italien
(1692-93)
Hekseprocessen i Salem, USA (over 150 anklages, 19 dømmes)    
1693 Sidste heks
brændes
     
1694       Robert Molesworth:
En beskrivelse af
Danmark som det 
var i 1692
1695     Holbergs mor
Karen Lem dør
 
1696   Sult i Finland dræber
1/3 af
befolkningen
   
1697       Pierre Bayle:
Historiske og
kritiske ordbog
1699 Christian 5. dør
Frederik 4. bliver konge
Freden i Karlowitz tvinger Osmannerne på tilbagetog og Østrig bliver stormagt   Kingos salmebog 
udkommer.
Thomas Savery
præsenterer
første dampmaskine
1700 Danmark involveres kort i krigen, da svenske tropper går i land i Humlebæk. Der sluttes imidlertid hurtigt fred. Store Nordiske
Krig (1700-21)
   
1701 Landmilitsen
oprettes
Den Spanske
Arvefølgekrig
(1701-14)
   
1702 Vornedskabet
ophæves
Bergen brænder Holberg bliver
student og
begynder på
universitetet
i København
 
1703   Skt. Petersborg
anlægges
  Thomas Kingo dør
1704   Engelsk massakre
på apalachee-indianere
i Nordamerika
Afslutter
universitets-studier.
Rejser til
Holland
(1704-05)
 
1705       Christian Thomasius:
Natur- og folkerettens grundlag
1706 Hallemissionen
begynder i
Trankebar
  Englandsrejse
(1706-08)
 
1707   Union mellem
Skotland og
England
   
1708 Frederik 4.
rejser til Italien
(1708-09)
  Tysklandsrejse
(1708-09)
 
1709 Danmark
angriber
Sverige.
Kongeloven
offentliggøres
Sverige lider
nederlag til
Rusland
ved Poltova
Huslærer hos Fr.
Giedde og flytter
ind på Borchs
Kollegium
 
1710   Første copyrightlov i verden vedtages i England   Ole Rømer dør
1711 Pestepidemi
dræber 1/3 af Københavns
befolkning
  Udgiver første
bog om europæisk
historie
 
1713     Anhang til den historiske introduction udkommer Holbergs favorietkomponist
Arcangelo Corelli
dør
1714    

Får lovning på
professorat.
Rejser til Paris
og Rom
(1714-16)

 
1715   Ludvig 14.
(Solkongen) dør
Natur- og folkeretten
(1715-16)
 
1716 Peter den Store
opholder sig
i København
     
1717     Professor i
metafysik
ved Københavns
Universitet
 
1718 Skt. Jan koloniseres Sverige angriber Norge. Svenske Karl 12. dør Hojerfejden
(1718-19)
 
1719 Tordenskiold
sejrer i Dynekilden
Enevælden falder i Sverige Peder Paars
udkommer
(1719-20)
Daniel Defoe:
Robinson Crusoe
1720 Danmark og
Sverige slutter
fred

South Sea
Bubble brister
(økonomisk 
spekulations-
boble i England)

Professor i
veltalenhed.
Holbergs
baccalaurtale
censureres
 
1721 Hans Egede
rejser til
Grønland.
241 rytterskoler
oprettes
(1721-27)
Kristen mission
forbydes i Kina.
Sverige slutter fred
med øvrige fjender

 

Charles-Louis de
Secondat Montesquieu:
Persiske breve
1722     Den politiske Kandestøber
opføres som den
første af Holbergs komedier på Grønnegade-
teatret.
Fire
Skæmtedigte
(1721-22) 
Maleren Benoît le
Coffre dør
1725   Peter den
Store dør
Rejse til Paris
og Tyskland
(1725-26). 
Det første
bind komedier
udkommer
 
1726 Forbud mod maskerader og julestuer. Maskerader var allerede blevet forbudt i København i 1724   Metamorphosis Jonathan Swift:
Gullivers rejse.
Den kinesiske
encyklopædi
udkommer i 60
eksemplarer
1727     Teatret i Lille
Grønnegade lukker
Isaac Newton dør
1728 København brænder. Den teaterløse tid (1728-46)  

Første 
Levnedsbrev 

 
1729     Dannemarks og
Norges beskrivelse
 
1730 Frederik 4. dør
Christian 6.
bliver konge. 
Tvungen kirkegang om søndagen indføres
  Professor i historie  
1732 Asiatisk
Kompagni
oprettes
  Danmarks riges
historie
(1732-35)
 
1733 Stavnsbåndet
indføres.
Skt. Croix købes af Frankrig
Den Polske
Arvefølgekrig
(1733-38)
   
1734       Voltaire:
Filosofiske breve
1735   Kina
ekspanderer
(1735-99)
Rektor
for universitetet
Carl von Linné:
Systema Naturae
1736 Tvungen
konfirmation.
Juridisk embedseksamen
indføres
     
1737 Frederik Nordens (1707-42)
rejse til
Egypten
 

Andet 
Levnedsbrev.
Bergens beskrivelse

René Magnon de Montaigu dør.
Erik Pontoppidan: Sandhed til Gudsfrygtighed 
1738 Totalt forbud mod skuespil. Skuespillere, gøglere og hasardspillere får indrejseforbud   Almindelig kirkehistorie
1-2 
 
1739 Skoleforordning
(Undervisning-
spligt indføres)
Krig mellem
Rusland og
Tyrkiet slutter
Heltehistorier Hans Adolph Brorson:
Troens rare klenodie
1740 Skoleforordning ophæves Frederik den Store
regerer Preussen
(1740-86).
Den Østrigske
Arvefølgekrig
(1740-48)
Erhverver
Brorupgård
ved Slagelse
Benjamin Franklin grundlægger første universitet i Amerika
1741     Niels Klim Antonio Vivaldi
dør
1742 Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab stiftes   Jødiske historie Georg Friedrich Händels Messias har premiere.
Anders Celsius offentliggør sin gradskala
1743 Forbud mod at akademikere opholdt sig ved universiteter uden for Danmarks grænser,  før de havde studeret ved Københavns Universitet   Tredje 
Levnedsbrev
William Hogarth:
Marriage à-la-mode
(1743-45) 
1744     Moralske
tanker
 
1745   Skotsk oprør
nedkæmpes

Køber Tersløsegård.
Heltinde-
historier

 
1746 Christian 6. dør.
Frederik 5. bliver konge
  Herodiani historie. Betænkning over kvægsygen  
1747 Sorø Akademi
oprettes. 
Den danske Skueplads genåbner
  Holberg bliver
baron
 
1748 Teater på Kongens Nytorv (Den danske skueplads) indvies   Første bind Epistler udkommer. I alt udkommer der 5 bind (1748-54) Charles-Louis de
Secondat Montesquieu:
Lovenes ånd. 
Hans Gram dør
1749 Berlingskes
Tidende
udkommer.
Frederiksstaden
anlægges
  Epigrammer Jean-Jacques Rousseau
svarer på
Akademiet i Lyons konkurrence
1750       Louvremuseet i Paris åbner for offentligheden.
Johann Sebastian Bach dør
1751     Moralske Fabler Den store franske
encyklopædi udkommer
1754 Det Kongelige
Danske
Kunstakademiet oprettes
  Holberg dør
og begraves
i Sorø Klosterkirke
 
1755   Jordskælv i Lissabon    
1756   Syvårskrig (1756-63)   Wolfgang Amadeus Mozart fødes
1757 Straf for ikke at
gå til alters
ophæves
     
1759       Voltaire:
Candide
1761 Carsten
Niebuhrs
ekspedition
     
1763       James Watts
dampmaskine
1766 Frederik 5. dør
Christian 7. bliver konge
Sverige indfører ytringsfrihed som første land i verden    
1769   James Cook
ankommer til
New Zealand og
Australien (1769-70)
   
1772 Struensee
dømmes til døden
(regerer i
kongens navn
1770-72)
Gustav 3. laver
kup i Sverige
   
1776   USA løsriver
sig fra England
  Adam Smith:
Nationernes velstand
1780     Johannes
Wiedewelt
laver Holbergs gravmonument
 
1784       Immanuel Kant:
Hvad er oplysning?
1788 Stavnsbåndets
ophævelse 
     
1789   Den Franske
Revolution
Jens Baggesen
oversætter
Niels Klim
Menneskerettigheds-
erklæringen